Διαβάστε τις συστάσεις της Eυρωπαϊκής Ερευνητικής Πρωτοβουλίας για το ΧΛΛ (ERIC) στην ιστοσελίδα της http://www.ericll.org/covid-19-vaccine-cll/ (στα αγγλικά)

Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με την έγκριση και τη διάθεση εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, η Eυρωπαϊκή Ερευνητική Πρωτοβουλία για το CLL (ERIC) θα ήθελε να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των εμβολίων SARS-CoV-2 σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL).

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τα τρέχοντα εμβόλια SARS-CoV-2 (covering mRNA, replication deficient and inactivated vaccine technologies) έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας με σπάνιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εγκεκριμένα ή πλησίον της έγκρισης εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 δεν ταξινομούνται ως εμβόλια εξασθενημένου ζωντανού ιού και επομένως μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια ακόμα και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως είναι οι περισσότεροι ασθενείς με CLL, παρόλο που το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται μετά τον εμβολιασμό δεν έχει καθοριστεί .

Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα ευεργετικός σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής πορείας COVID-19 και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, και αναδρομικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι οι ασθενείς με CLL είναι πιο επιρρεπείς σε δυσμενή πορεία COVID-19 εάν νοσηλευτούν με σοβαρή νόσο.

Για αυτούς τους λόγους, η ERIC συνιστά εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2 για ασθενείς με CLL.

Λόγω των πιθανών ανοσοκατασταλτικών ιδιοτήτων διαφορετικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του CLL, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον εμβολιασμό ασθενών που σκοπεύουν να λάβουν εμβόλιο SARS-CoV-2 (mRNA, replication deficient or inactivated) πριν από την έναρξη της θεραπείας, εκτός εάν μια καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας είναι κλινικά απαράδεκτη.


Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο