κατεβάστε την επιστολή σε μορφή pdf

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2021

Αξιότιμη

Κυρία Μαρία Θεοδωρίδου
Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού

Κοιν.
1. Αξιότιμο κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
2. Αξιότιμη κυρία Μίνα Γκάγκα
Πρόεδρο Κ.Ε.Σ.Υ.
3. Αξίοτιμο κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα
Πρόεδρο ΕΟΔΥ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της από 12 Φεβρουαρίου επιστολής μας σχετικά με την ανάγκη προτεραιοποίησης των ογκολογικών ασθενών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα για τη νόσο covid19, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση αποδοχή του αιτήματός μας και την ταχεία ανταπόκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τρία ακόμη θέματα τα οποία έχουν προκύψει από τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία του εμβολιαστικού προγράμματος, αιτούμενοι τη μέριμνα και τις ενέργειές σας για την επίλυσή τους. Συγκεκριμένα :

  1. Υπάρχει ανάγκη μέριμνας για τον εμβολιασμό ασθενών που δε δύνανται να μετακινηθούν προς τα εμβολιαστικά κέντρα. Το γεγονός ότι δεν μετακινούνται εκτός της οικίας τους θεωρητικά μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό. Ωστόσο οι ασθενείς αυτοί χρησιμοποιούν υπηρεσίες φροντίδας και κατ’ οίκο υποστήριξης, οι οποίες προσφέρονται από άτομα, τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τηρούν τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται. Η δε βεβαρυμμένη υγεία τους, είναι σίγουρο ότι θα απαιτήσει, σε περίπτωση μόλυνσης, νοσηλευτική αντιμετώπιση. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη ανάγκη μπορεί να καλυφθεί με την ένταξη των συγκεκριμένων ασθενών στο πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για τον εμβολιασμό των τροφίμων στις διάφορες δομές υγείας, στις οποίες θα απαιτηθεί επίσκεψη ειδικών κλιμακίων. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει μόνο μία μερίδα ογκολογικών ασθενών, αλλά και άτομα που νοσούν από άλλες παθήσεις, όπως νευρολογικά νοσήματα, σοβαρές αναπηρίες και άλλες σύνθετες περιπτώσεις.
  1. Προτείνουμε να προστεθεί στο έντυπο που λαμβάνουν οι εμβολιαζόμενοι, ερώτηση με την οποία να ερωτάται ο πολίτης αν βρίσκεται σε θεραπεία για κάποιας μορφής καρκίνο, ώστε να έχουν οι ιατροί τη δυνατότητα να εκτιμήσουν με μεγαλύτερη ορθότητα την κάθε περίπτωση. Στο περιεχόμενο του σύντομου ερωτηματολογίου που συμπληρώνουν οι πολίτες πριν τον εμβολιασμό και το οποίο προφανώς χρησιμοποιείται σε όλα τα εμβολιαστικά προγράμματα, δεν υπάρχει ερώτηση που να αναφέρεται ρητά στον καρκίνο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναφορά (βλ. «ανοσοεπάρκεια», «ανοσοτροποιητικά φάρμακα») σε λήψη φαρμάκων που πιθανόν να λαμβάνουν ασθενείς με καρκίνο. Αυτό όμως δημιουργεί σύγχυση, καθώς τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουν οι ασθενείς τον τύπο των φαρμάκων που λαμβάνουν ούτε μπορούν να γνωρίζουν τι αυτά προκαλούν στη λειτουργία του οργανισμού τους.
  1. Με δεδομένο ότι ξεκινά το επόμενο διάστημα ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων, στους οποίους εντάσσονται και οι ασθενείς με καρκίνο, εντοπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στον εντοπισμό και την ειδοποίηση των συγκεκριμένων ασθενών, καθώς δεν υπάρχει στη χώρα μας Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών, που θα διευκόλυνε τη διαδικασία. Προτείνουμε τη δημιουργία ξεχωριστής ροής εμβολιασμού, παράλληλα με την υπάρχουσα, η οποία θα αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και θα δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να επικοινωνούν είτε ψηφιακά είτε τηλεφωνικά οι ίδιοι για το κλείσιμο ραντεβού. Η χρήση του ΑΜΚΑ σε συνδυασμό με μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι ανήκει στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, πιστεύουμε ότι μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία.

Τέλος θέλουμε και πάλι να υπενθυμίσουμε την ανάγκη έκδοσης  σαφών οδηγιών για τον εμβολιασμό των ογκολογικών ασθενών αλλά και των ασθενών με εμπειρία καρκίνου, καθώς λόγω των πολλών και διαφορετικών τύπων καρκίνου είναι πολύ πιθανό να μην αρκούν γενικές κατευθύνσεις προς όλους, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τις υποδείξεις – αναφορές που σημειώνει και η ESMO στις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει. Επιπλέον αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι στατική, καθώς τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και τα νέα εμβόλια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο ορατό μέλλον, προοιωνίζουν νέες προσαρμογές που θα απαιτηθούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον ενημέρωση και επιθυμούμε να συνδράμουμε εποικοδομητικά το έργο σας.

Με εκτίμηση

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος


Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο