Διεθνείς πηγές πληροφόρησης

 

  • ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control: Considerations relating to social distancing measures in response to COVID-19 – second update:
    https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-relating-social-distancing-measures-response-covid-19-second
  • Guidelines COVID-19 European Hematology Association: https://ehaweb.org/guidelines/covid-19/
  • Managing cancer patients during the COVID-19 pandemic: an ESMO multidisciplinary expert consensus του ESMO, Annals of Oncology, 31 July 2020
    “Δημιουργήσαμε μια διεθνή κοινοπραξία για να εξετάσουμε και να συζητήσουμε σχετικά κλινικά στοιχεία προκειμένου να αναπτύξουμε ειδικές δηλώσεις συναίνεσης που σχετίζονται με τη διαχείριση του καρκίνου κατά τη διάρκεια του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου σχετιζόμενου με την πανδημία της νόσου COVID-19. Η διευθύνουσα επιτροπή ετοίμασε 10 πακέτα εργασίας που αφορούν σημαντικές κλινικές ερωτήσεις από τη διάγνωση έως τη χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια μιας εικονικής συνάντησης 62 παγκόσμιων εμπειρογνωμόνων και ενός συνήγορου των ασθενών, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας, οι δηλώσεις συζητήθηκαν, τροποποιήθηκαν και ψηφίστηκαν. Όταν δεν ήταν δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, η επιτροπή αναθεώρησε τις δηλώσεις έως ότου επιτευχθεί συναίνεση. Συνολικά, η ομάδα εμπειρογνωμόνων συμφώνησε σε 28 δηλώσεις συναίνεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεπεραστούν πολλές από τις κλινικές και τεχνικές αβεβαιότητας, από τη διάγνωση έως τον θεραπευτικό σχεδιασμό και τη θεραπεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19.”
    https://www.annalsofoncology.org/action/showPdf?pii=S0923-7534%2820%2939948-8
Αποφεύγουμε συγκεντρώσεις
Μένουμε σπίτι
Πλένουμε συχνά τα χέρια
Βήχουμε & φταρνιζόμαστε με προφύλαξη
Φοράμε μάσκα στις συγκεντρώσεις
Απολυμαίνουμε επιφάνειες
#ΜένουμεΑσφαλείς
#ΣτηρίζουμεΤουςΟγκολογικούςΑσθενείς