ΆΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών του, έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία έκδοσης συνταγών και γνωματεύσεων παροχών χωρίς τη φυσική παρουσία των δικαιούχων. Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες άυλης συνταγογράφησης από το gov.gr τη νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του τις οδηγίες άυλης συνταγογράφησης.

 

Επόμενο Άρθρο