Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 Ιουνίου 2020

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6932449000

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

Η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στην επιβίωση από τον καρκίνο, στη χαρά ότι είμαστε καλά, συνεχίζουμε τη ζωή μας, ίσως όχι όλοι όπως πριν, αλλά είμαστε εδώ. Είναι επίσης ημέρα μνήμης για όσους συγγενείς και φίλους δεν είναι πλέον μαζί μας. Είναι κυρίως ημέρα για να είμαστε μαζί με όλους όσους αγαπάμε και είναι σημαντικοί για μας αλλά και για να θυμόμαστε ότι οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται καλύτερα με αισιοδοξία και γνώση.

Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά κατά την οποία όλες οι χώρες δοκιμάσθηκαν σκληρά από την πανδημία Covid-19 που έπληξε ιδιαίτερα τους πλέον αδύνατους από εμάς: τους ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο άνω των 65 ετών, που όταν επλήγησαν από τον κορωναϊό ανέπτυξαν σοβαρές επιπλοκές που οδήγησαν τους περισσότερους στο θάνατο. Ήδη οι πρώτες μελέτες που δημοσιεύθηκαν τονίζουν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρκίνο συγκαταλέγονται στις εξαιρετικά ευπαθείς στη νόσο του κορωναϊού και αναφέρουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν γι αυτή την κατηγορία πληθυσμού.

Πιστεύουμε ότι η γνώση είναι δύναμη και αντί άλλης εκδήλωσης, αποφασίσαμε φέτος να συμμετάσχουμε στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο, προσφέροντας στα μέλη μας και σέ όσους άλλους το επιθυμούν,  τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ώστε να μπορούν όλοι να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Δεξιότητες που κατέστησαν περισσότερο αναγκαίες τις ψηφιακές υπηρεσίες τομέα υγείας που το Υπουργείο Υγείας  έθεσε στη διάθεση των πολιτών.

Η πανδημία του κορωνοιούcovid-19, μεταξύ άλλωνκατέστησε απολύτως αναγκαία για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ασθενείς με καρκίνο και τους φροντιστές τους την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας.Η έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού που οδηγεί στον ψηφιακό αποκλεισμό, ιδιαίτερα των ατόμων άνω των 65 ετών, είναι μείζον θέμα για όσους δεν έχουν τις ευκαιρίες, τα εφόδια και τις δυνατότητες να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ προβάλει η ανάδυση νέας μορφής ανισοτήτων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ θεωρεί ότι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ενώ η ανάγκη εξοικείωσης των συμπολιτών μας με τις νέες τεχνολογίες, η διασφάλιση πρόσβασής τους στην πληροφόρηση και η ενίσχυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις ψηφιακές δεξιότητες είναι στις σημερινές συνθήκες απολύτως αναγκαία.

Ως εκ τούτου, η ΕΛΛΟΚ παραμένοντας σταθερή στην επιλογή της για τη συνεχή επιμόρφωση των μελών της και την ενδυνάμωσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του διττού ρόλου τους ως πολιτών, αλλά και ως στελεχών Συλλόγων Ασθενών με Καρκίνο διοργανώνει ανοικτό πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των Μελών της, αλλά και γενικότερα ασθενών με καρκίνο, των φροντιστών τους και των οικογενειών τους, σε δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης θα διεξαχθείσε τέσσερις δίωρες ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη έχει προγραμματισθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, συμμετέχοντας συμβολικά  με αυτό τον τρόπο στην Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο που φέτος είναι στις 7 Ιουνίου 2020και θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμαπου αφορά την απόκτηση και βελτίωση βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες συνεχώς διευρύνονται στον τομέα της υγείας. Οι υπόλοιπες ενότητες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί στις 11, 16 & 23 Ιουνίου 2020

Συγκεκριμένα το περιεχόμενο του προγράμματος ενημέρωσης θα εστιάσει στα εξής θέματα κατά ενότητα :

  • Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: «Βασικές ψηφιακές δεξιότητες/Ηλεκτρονική οργάνωση γραφείων συλλόγων με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές».
  • Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Το διαδίκτυο, ένας σημαντικός συνεργάτης των Εθελοντικών Οργανώσεων
  • Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Επικοινωνία και αλληλεπίδραση μελών εθελοντικών οργανώσεων
  • Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 ώρα 17.00 μμ: Διαδικτυακή αναζήτηση πόρων

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΕΛΛΟΚ: https://ellok.org/webinars-schedule/

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορούν να εγγραφούν, δηλώνοντας την συμμετοχή τους εδώ πέραν των μελών της ΕΛΛΟΚ και όσοι άλλοι πολίτες επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, ενώ με τη δράση αυτή, ενδυναμώνοντας τα μέλη μας, δίνουμε ταυτόχρονα το αισιόδοξο μήνυμα της συνεχούς εκπαίδευσης και αφοσίωσης στους σκοπούς και το όραμά μας για ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ασθενούς με καρκίνο και υποστήριξη των επιβιωσάντων.

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε δεξιότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πραγματοποιείται με την άνευ όρων ευγενική χορηγία των εταιρειών:

AstraZeneca, Bristol Myers-Squibb, Pfizer

Και με την Ευγενική Υποστήριξη των εταιρειών:

Prosvation, Social Mellon, ETS Travel και Livemedia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως  ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το 2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα.

Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της ΕΛΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για την καθολική πρόσβαση στην ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. (www.ellok.org)

Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο