Θέσεις Επιστημονικών Εταιρειών

Η ΕΛΛΟΚ συγκεντρώνει έγκυρες πηγές πληροφόρησης για να υποστηρίξει τα μέλη της, τους ασθενείς και την ογκολογική κοινότητα εν γένει, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Λόγω της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, η ΕΛΛΟΚ θα ανανεώνει συχνά τη λίστα αυτή.

01-10-2021

Με αφορμή την πρόσφατη έναρξη χορήγησης αναμνηστικής δόσης εμβολίου κατά του κορωνοιού SARS-CoV-2 στη χώρα μας, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.) υπενθυμίζει την αναγκαιότητα προτεραιοποίησης των ογκολογικών ασθενών καθώς και του υγειονομικού προσωπικού που απασχολείται σε μονάδες ευπαθών ογκολογικών και ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

Συγκεκριμένα οι θέσεις της Εταιρείας σχετικά με τον εμβολιασμό διαμορφώνονται επιγραμματικά ως εξής:

 • Η αναγκαιότητα προτεραιοποίησης των ογκολογικών ασθενών διατυπώθηκε από την Ε.Ο.Π.Ε. τον Ιανουάριο 2021, όπως και εφαρμόστηκε όταν ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού στη χώρα μας.
 • Ο εμβολιασμός με τα διαθέσιμα εγκεκριμένα εμβόλια είναι ασφαλής και αποτελεσματικός στους ασθενείς με συμπαγείς όγκους. Οι επιμέρους ιδιαιτερότητες ως προς το χρονισμό του εμβολιασμού των ογκολογικών ασθενών ανάλογα με το στάδιο της νόσου, τη θεραπεία που λαμβάνουν και τις επιδημιολογικές συνθήκες έχουν ανακοινωθεί επίσης τον Ιανουάριο 2021 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας hesmo.gr.
 • Η νόσος COVID-19 αλλά και η μόλυνση από τον ιό προκαλεί καθυστερήσεις στη θεραπεία και παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών, με δυσμενείς συνέπειες στην πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής.
 • Η σύσταση για εμβολιασμό είναι καθολική για τους ασθενείς με συμπαγείς όγκους με τη συνδρομή και καθοδήγηση του θεράποντα παθολόγου-ογκολόγου.
 • Η αναμνηστική δόση χορηγείται ήδη κατά προτεραιότητα σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και μετά από επίσημη τοποθέτηση της Εταιρείας μας τον Αύγουστο 2021. Οι κατηγορίες νοσημάτων και θεραπειών, καθώς και ο χρονισμός της χορήγησης αναμνηστικής δόσης ως προς την τρέχουσα θεραπεία είναι κατ’ αναλογία με τις οδηγίες του αρχικού εμβολιασμού (1-2 δόσεις).
 • Η αναμνηστική δόση χορηγείται κατά προτίμηση με mRNA εμβόλια ανεξαρτήτως του προηγηθέντος σχήματος εμβολιασμού (1 ή 2 δόσεις). Το μεσοδιάστημα 6-8 μηνών που αναφέρεται ως βέλτιστο για την 3η δόση, αναφέρεται σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς. Στην κατηγορία των ογκολογικών ασθενών, η 3η δόση μπορεί να γίνει ακόμη και 1 μήνα μετά την 2η, ώστε να εξασφαλιστεί η επαγωγή της κατάλληλης ανοσίας και να υπερκαλυφθεί τυχόν αρνητική επίδραση της όποιας υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας.
 • Η αναγκαιότητα καθολικού εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού θεωρείται δεδομένη ως ηθική υποχρέωση έναντι των ασθενών, των οικογενειών, αλλά και των συναδέλφων τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πράξη αυτή σε περιβάλλοντα εργασίας ευπαθών ομάδων, ανοσοκατασταλμένων ασθενών και ανεμβολίαστων ανηλίκων. Για τους ίδιους λόγους καθίσταται αναγκαία – τουλάχιστον κατ’ επιλογή – η χορήγηση αναμνηστικής δόσης στον ίδιο πληθυσμό.
 • Η αναμνηστική δόση, (α) στο υγειονομικό προσωπικό μονάδων που νοσηλεύουν ευπαθείς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, αλλά και (β) σε ογκολογικούς ασθενείς χωρίς ενεργό νόσο ή θεραπεία μειώνει την πιθανότητα επαναμόλυνσης αλλά και την πιθανότητα συμμετοχής σε αλυσίδες εξάπλωσης και μετάδοσης του ιού στο προσωπικό, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον, που ανεξαρτήτως βαρύτητας προκαλεί διακοπές στην εύρυθμη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών.

Συμπερασματικά, η Ε.Ο.ΠΕ. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εμβολιαστικής κάλυψης κατά προτεραιότητα τόσο των ογκολογικών ασθενών όσο και του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί την ογκολογική κοινότητα. Οι ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης και τυχόν εξαιρέσεις για ιατρικούς λόγους πρέπει να συζητώνται με το θεράποντα παθολόγο-ογκολόγο. Οι σχετικές οδηγίες και προτάσεις της Εταιρείας μας επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τη συνεχή αναπροσαρμογή στα τρέχοντα επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα.

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα τηε ΕΟΠΕ εδώ

Δελτίο Τύπου

Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας 24-04-2021

για τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας ογκολογικών ασθενών

Είναι με αίσθημα έκπληξης και αγανάκτησης που ερχόμαστε για μια ακόμη φορά ως Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) να συζητήσουμε τα αυτονόητα και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, που αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με αυτή, η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται, αποκλειστικά και μόνο, στην περίπτωση μετακίνησης προς Δημόσια Δομή Υγείας, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση κίνησης και έγγραφο της Δημόσιας Δομής Υγείας (άρθρο 1 παρ.β).

Είναι ξεκάθαρο ότι τα εμπόδια που δημιουργεί η συγκεκριμένη απόφαση είναι τέτοια που θα διαταράξουν την ομαλή θεραπευτική, διαγνωστική και οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ενός μεγάλου μέρους συμπολιτών μας, ογκολογικών ασθενών που τυγχάνει να αντιμετωπίζονται στον ιδιωτικό χώρο (σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα ή ιατρεία). Και όλοι αυτοί δεν καλύπτονται πίσω από την ασπίδα της έκτακτης ανάγκης, λες και οι χημειοθεραπείες ή άλλες συστηματικές θεραπείες ή η τοξικότητα τους ή οι συνέπειες του καρκίνου γνωρίζουν χρονικά και τοπικά σύνορα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι κοινά (ή αντίστοιχα). Οποιαδήποτε διαφοροποίησή τους είναι εκ των προτέρων αντισυνταγματική και δεν μπορεί να αποτελεί θεσμοθετημένη απόφαση οποιασδήποτε επιτροπής ή κυβέρνησης. Η ισοτιμία νοσοκομειακών γιατρών και ελεύθερων επαγγελματιών είναι νομικά κατοχυρωμένη. Η ιατρική υπογραφή είναι νομικά κατοχυρωμένα ισότιμη. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι και ηθικό.

Αντισυνταγματική είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση των ογκολογικών ασθενών (ως πολίτες αυτού του κράτους) με βάση το πού (σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο) παρακολουθούνται, περιθάλπονται, αντιμετωπίζονται, νοσηλεύονται.

Ο καρκίνος δυστυχώς δεν περιμένει να “τελειώσει” η πανδημία Covid-19. Υπάρχει συνεχώς δίπλα μας, γύρω μας. Ας μην δημιουργούμε ογκολογικές υπηρεσίες δύο ταχυτήτων με βάση μόνο τον χώρο παροχής τους. Ας μην κάνουμε την καθημερινότητα των ογκολογικών ασθενών, των οικογενειών τους και φροντιστών τους ακόμα πιο δύσκολη από όσο είναι.

Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση στη διατύπωση του συγκεκριμένου εδαφίου της παραγράφου β, του άρθρου 1, της κοινής υπουργικής απόφασης, αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου υπό μορφή .pdf εδώ

 

Οδηγίες για τον Εμβολιασμό Ασθενών με Αιματολογικά Νοσήματα έναντι του ιού SARS-COV-2

 12 Ιανουαρίου 2021

Μαρία Παγώνη
Ιωάννης Μπαλταδάκης
Ιωάννης Μπάτσης

Για το ΔΣ της ΕΑΕ

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Ι. Εισαγωγή
Σε μια εποχή που υπάρχει παγκόσμια αβεβαιότητα για την πανδημία του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2 και απορρύθμιση της κανονικότητας, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα..(διαβάστε περισσότερα)

Διαβάστε τις Οδηγίες  της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για για τον Εμβολιασμό Ασθενών με Αιματολογικά Νοσήματα έναντι του ιού SARS-COV-2 στην ιστοσελίδα της


 

Οδηγίες Διαχείρισης Ασθενών με Συμπαγείς Όγκους σχετικά με τον Εμβολιασμό για τη νόσο Covid-19

 19 Ιανουαρίου 2021

Οι αρχικές εγκριτικές μελέτες των εμβολίων mRNA δεν συμπεριέλαβαν ογκολογικούς ασθενείς, ωστόσο η διεθνής επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στην ανάγκη οι ασθενείς αυτοί όχι μόνο να μην αποκλειστούν από τον προληπτικό εμβολιασμό, παρά τη σχετική έλλειψη βιβλιογραφικών δεδομένων, αλλά και να έχουν προτεραιότητα, διότι αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδα υψηλοτέρου κινδύνου νόσησης και ανάπτυξης επιπλοκών από COVID-19. Η ασφάλεια των εμβολίων στο γενικό πληθυσμό μαζί με την ικανοποιητική ανοσιακή απόκριση των ασθενών με συμπαγείς όγκους σε λοίμωξη με COVID-19, μας διαβεβαιώνει για  την ανάγκη εμβολιασμού τους κατ’ αναλογία με τις άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Τονίζεται η ανάγκη διαχωρισμού σε υποομάδες και λεπτομερούς εκτίμησης της σχέσης κινδύνου/οφέλους κατά περίπτωση:

 • ασθενείς με ιστορικό καρκίνου και χωρίς ενεργό νόσο (cancer survivors): θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως ο γενικός πληθυσμός
 • ασθενείς με ενεργό (μεταστατικό) καρκίνο χωρίς θεραπεία ή σε θεραπείες συντήρησης μη κυτταροτοξικές (πχ. ορμονοθεραπεία): δεν έχουν αντένδειξη για εμβολιασμό, εκτίμηση κατά περίπτωση. Σε περιπτώσεις λευκοπενίας, συστήνεται να προηγείται ανάλογος έλεγχος και εξατομικευμένη προσέγγιση
 • ασθενείς υπό μονοκλωνικά αντισώματα (π.χ. trastuzumab): δεν υπάρχουν δεδομένα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως παραπάνω, δεν έχουν αντένδειξη για εμβολιασμό
 • ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς τυροσινικής κινάσης: Δε φαίνεται να επηρεάζεται η ανοσιακή απόκριση και αντιμετωπίζονται όπως παραπάνω
 • ασθενείς υπό ακτινοθεραπεία: δεν υπάρχουν δεδομένα, ωστόσο πλην εξαιρέσεων, δε θα πρέπει να θεωρείται αντένδειξη για εμβολιασμό
 • ασθενείς υπό κυτταροτοξική χημειοθεραπεία: αναμένεται να έχουν μειωμένη ανοσιακή απόκριση, αλλά δεν αποκλείονται από τον εμβολιασμό. Θα πρέπει να ακολουθείται σε αυτούς τους ασθενείς η υπάρχουσα εμπειρία και τακτική του εμβολιασμού για την εποχική γρίπη ως προς το χρονισμό του εμβολιασμού (~15 ημέρες μετά και ~7 ημέρες πριν τη χημειοθεραπεία στα σχήματα τριών εβδομάδων κοκ), καθώς και την εκτίμηση της απόκρισης με έλεγχο αντισωμάτων. Ανάλογος έλεγχος πιθανό να χρειάζεται και σε ασθενείς με παρατεταμένη λεμφοπενία υπό ή μετά από θεραπεία. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων παρουσιάζει ακόμη μεθοδολογικά προβλήματα
 • ασθενείς υπό ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου ανοσιακού κύκλου (immune checkpoint inhibitors): δεν υπάρχουν δεδομένα και είναι αναγκαίες ξεχωριστές μελέτες ή RWE (real world evidence). Ακολουθείται η υπάρχουσα εμπειρία του εμβολιασμού για την εποχική γρίπη, ενώ ως προς το χρονισμό θεωρείται μάλλον αποδεκτή η καθυστέρηση της δόσης για ολοκλήρωση προγράμματος εμβολιασμού
 • ασθενείς που μολύνθηκαν ή/και νόσησαν από SARS-CoV-2: επίσης δεν αποκλείονται από τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός (1η δόση) συστήνεται να απέχει τουλάχιστον 1 μήνα από τη μόλυνση και τουλάχιστον 15 ημέρες από την πλήρη ανάρρωση.

Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη:

 • εκτίμησης υπολοίπων παραγόντων κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19 (ηλικία, συνοσηρότητα, είδος καρκίνου, γενική κατάσταση, κοκ)
 • ειδικής μέριμνας για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου για λοίμωξη με SARS-COVID-19 -εκτίμησης παραμέτρων όπως πρόσβαση στο εμβόλιο, είδος εμβολίου, επιδημιολογικό φορτίο περιοχής
 • εξατομίκευσης της απόφασης και στάθμισης του κινδύνου/οφέλους από τους θεράποντες με ενημέρωση και συζήτηση με τον ασθενή
 • εκτίμησης της δυνατότητας καθυστέρησης έναρξης της κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας (σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς) για να προηγηθεί ο εμβολιασμός
 • συνέχισης αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας ειδικά για ασθενείς υπό ενεργό θεραπεία ή/και ανοσοκαταστολή ανεξάρτητα από ή και μετά τον εμβολιασμό
 • συνέχισης αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας αμέσως μετά τον εμβολιασμό για λόγους δημόσιας υγείας
 • καταβολής προσπάθειας εμβολιασμού όλου του προσωπικού των ογκολογικών κέντρων

Τέλος συστήνεται ένθερμα η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων εμβολιασμού των ογκολογικών ασθενών, με σκοπό τη συλλογή πολύτιμων πληροφοριών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων στον ογκολογικό πληθυσμό.

Βιβλιογραφία

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm695152e2.htm?s_cid=mm695152e2_w

ASCO/IDSA Webinar: The COVID-19 Vaccine & Patients with Cancer (17 Δεκ. 2020),  https://www.idsociety.org/multimedia/clinician-calls/ASCO-IDSA-webinar-the-covid-19-vaccine-and-patients-with-cancer/

ESMO statement, https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination

AACR COVID-19 and Cancer Task force position paper, DOI: 10.1158/2159-8290.CD-20-1817

Sultan Abdul-Jawad, et al: Cancer Cell https://doi.org/10.1016/j.ccell.2021.01.001.

 

Διαβάστε τις Οδηγίες  της Ελληνικής Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων για τον εμβολιασμό των ογκολογικών ασθενών έναντι της Covid-19 στην ιστοσελίδα της


Διαβάστε τις συστάσεις της Eυρωπαϊκής Ερευνητικής Πρωτοβουλίας για το ΧΛΛ (ERIC) στην ιστοσελίδα της http://www.ericll.org/covid-19-vaccine-cll/ (στα αγγλικά)

Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με την έγκριση και τη διάθεση εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, η Eυρωπαϊκή Ερευνητική Πρωτοβουλία για το CLL (ERIC) θα ήθελε να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των εμβολίων SARS-CoV-2 σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL).

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τα τρέχοντα εμβόλια SARS-CoV-2 (covering mRNA, replication deficient and inactivated vaccine technologies) έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας με σπάνιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τα εγκεκριμένα ή πλησίον της έγκρισης εμβόλια κατά του SARS-CoV-2 δεν ταξινομούνται ως εμβόλια εξασθενημένου ζωντανού ιού και επομένως μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια ακόμα και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, όπως είναι οι περισσότεροι ασθενείς με CLL, παρόλο που το επίπεδο προστασίας που επιτυγχάνεται μετά τον εμβολιασμό δεν έχει καθοριστεί .

Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα ευεργετικός σε άτομα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής πορείας COVID-19 και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, και αναδρομικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει ότι οι ασθενείς με CLL είναι πιο επιρρεπείς σε δυσμενή πορεία COVID-19 εάν νοσηλευτούν με σοβαρή νόσο.

Για αυτούς τους λόγους, η ERIC συνιστά εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2 για ασθενείς με CLL.

Λόγω των πιθανών ανοσοκατασταλτικών ιδιοτήτων διαφορετικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του CLL, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον εμβολιασμό ασθενών που σκοπεύουν να λάβουν εμβόλιο SARS-CoV-2 (mRNA, replication deficient or inactivated) πριν από την έναρξη της θεραπείας, εκτός εάν μια καθυστέρηση στην έναρξη της θεραπείας είναι κλινικά απαράδεκτη.


ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 15 Ιανουαρίου 2021

Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση για τα υγειονομικά συστήματα, τις κοινωνίες και τα κράτη. Η επιστημονική κοινότητα εξαρχής επιδόθηκε σε έναν αγώνα δρόμου για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσούντων και κυρίως για την ανακάλυψη εμβολίου με σκοπό την όσο το δυνατό μαζικότερη ανοσοποίηση του πληθυσμού.

Η ερευνητική προσπάθεια απέφερε καρπούς και παρασκευάστηκαν εμβόλια που θεωρούνται πολύ αποτελεσματικά και ιδιαίτερα ασφαλή. Ήδη ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί και στη χώρα μας.

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας, ανταποκρινόμενη στις ερωτήσεις νοσούντων από καρκίνο και ατόμων με ιστορικό καρκίνου, διαμόρφωσε κάποιες απαντήσεις βασιζόμενη σε αντίστοιχες συστάσεις διεθνών ογκολογικών εταιρειών. Πρέπει να τονιστεί ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα παγκοσμίως είναι στην αρχή του και οι συστάσεις στηρίζονται στα έως αυτή τη στιγμή δεδομένα.

 

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο από την COVID-19 λοίμωξη;

Ναι, και ως «καρκινοπαθείς ασθενείς» εννοούμε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια που χρειάζονται χημειοθεραπεία ή ασθενείς με καρκίνο κάποιου συμπαγούς οργάνου στους οποίους η διάγνωση έχει γίνει στα τελευταία 5 χρόνια.

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς μπορεί να έχουν έως και 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου εάν προσβληθούν από COVID-19.

Γενικά οι καρκινοπαθείς ασθενείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Ασθενείς με «ενεργό νόσο» που υποβάλλονται σε θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση.
 • Ογκολογικοί ασθενείς με «χρόνια νόσο» μετά τη συμπλήρωση της θεραπευτικής αγωγής και
 • Ασθενείς στη φάση της «επιβίωσης» που έχουν πιθανότατα ιαθεί από τον καρκίνο.

Ακόμη και οι ασθενείς της τρίτης κατηγορίας γνωρίζουμε ότι κινδυνεύουν περισσότερο από ιογενείς λοιμώξεις.

Πρέπει οι ασθενείς με καρκίνο να κάνουν εμβόλιο COVID-19;

Ναι, προτρέπουμε τους καρκινοπαθείς να κάνουν το εμβόλιο. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι το εμβόλιο είναι λιγότερο ασφαλές για ασθενείς με καρκίνο από ό, τι γι’ αυτούς που δεν έχουν καρκίνο. Ορισμένες θεραπείες για τον καρκίνο μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ασθενούς να εμφανίσει σημαντικού βαθμού ανοσία και να μειώσουν μερικά από τα οφέλη του εμβολιασμού ή και να τροποποιήσουν τον τρόπο και τον χρόνο εμβολιασμού. Συνιστούμε οι ασθενείς με καρκίνο να συζητήσουν με τους ογκολόγους τους το θέμα του εμβολιασμού τους.

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό;

Ναι, και πρέπει να προηγούνται στη σειρά εμβολιασμού ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τοποθετεί τους καρκινοπαθείς στη δεύτερη ομάδα προτεραιότητας εκτός εάν είναι ηλικιωμένοι, οπότε και κατατάσσονται σε πρώτη γραμμή προτεραιότητας. Σημειώνουμε ότι ο καρκίνος σε ποσοστό άνω του 55% προσβάλλει άτομα άνω των 65 ετών. Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, οι καρκινοπαθείς έρχονται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας.

Οι υγειονομικοί (ιατροί και νοσηλευτές) των ογκολογικών τμημάτων, έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό;

Ναι, έχουν υψηλή προτεραιότητα ώστε να μην αποτελέσουν πηγή μετάδοσης στους ασθενείς τους.

Εξάλλου, είναι πιθανό σε δεύτερο στάδιο να προκριθεί ο εμβολιασμός και των φροντιστών των ανοσοκατασταλμένων καρκινοπαθών με στόχο την καλύτερη προστασία των ασθενών αυτών.

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς είναι σε θέση να αναπτύξουν ανοσία μετά τον εμβολιασμό για COVID-19;

Ναι, αν και δεν έχουμε ακόμη ειδικές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, η κοινή ιατρική εμπειρία μας κάνει αισιόδοξους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς με συμπαγείς κακοήθεις όγκους ενώ η ανταπόκριση σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ποικίλει και είναι μερικές φορές αμφίβολη. Ιδιαίτερα υπάρχει η μακρόχρονη θετική εμπειρία από τον εμβολιασμό των ογκολογικών ασθενών έναντι του ιού της γρίπης και του πνευμονιοκόκκου. Ακόμη και εάν δεν αποκτήσουν πλήρη ανοσία, οι καρκινοπαθείς ασθενείς φαίνεται ότι θα έχουν καλύτερη άμυνα απέναντι στον ιό μετά τον εμβολιασμό. Η διάρκεια και το επίπεδο της ανοσίας στους καρκινοπαθείς ασθενείς δεν είναι γνωστές και για τον λόγο αυτό τα γενικά μέτρα προστασίας (αποστάσεις, μάσκα, πλύσιμο χεριών) δεν σταματούν μέχρι τη λήξη της πανδημίας.

Οι καρκινοπαθείς ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται συχνότερα και καλύτερα μετά τον εμβολιασμό.

Πότε είναι προτιμότερο να γίνεται ο εμβολιασμός;

Ο εμβολιασμός ιδανικά πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας. Αν ο ασθενής έχει ήδη ξεκινήσει τα σχήματα χημειοθεραπείας o εμβολιασμός πρέπει να γίνεται με βάση τη συμβουλή του γιατρού του και οπωσδήποτε με μία χρονική απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον μίας εβδομάδος μετά το τέλος της χημειοθεραπείας και άλλο τόσο πριν την έναρξη του επόμενου κύκλου. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και ορμονικές θεραπείες (πχ. για καρκίνο μαστού, προστάτου, κλπ) μπορούν να εμβολιάζονται χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Ασθενείς με συμπαγείς όγκους που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία μπορούν να εμβολιάζονται κανονικά.

Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση και ασθενείς υπό επιθετική χημειοθεραπεία για λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες μπορούν να εμβολιαστούν μόνο μετά τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού ογκολόγου.

Εάν πρόκειται να χειρουργηθώ για καρκίνο, πότε να εμβολιαστώ;

Ιδανικά και εάν δεν πρόκειται για επείγουσα ογκολογική χειρουργική επέμβαση (πχ. αιμορραγία, ειλεός, περιτονίτιδα) ο εμβολιασμός συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την επέμβαση. Και αυτό διότι κάποιες από τις ελάχιστες παρενέργειες του εμβολιασμού, όπως πυρετός, ρίγος, εξάνθημα, κακουχία, καταβολή, κ.ά., θα μπορούσαν να αποδοθούν εσφαλμένα σε επιπλοκή της χειρουργικής επέμβασης. Το ίδιο συνιστάται άλλωστε και για τους ασθενείς οι οποίοι θα χειρουργηθούν για καλοήθεις χειρουργικές παθήσεις. Τα παραπάνω αφορούν και στις δύο δόσεις του εμβολίου καθώς ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δόση σε ποσοστό 15% των ασθενών, μπορεί να εμφανιστεί πυρετός διάρκειας συνήθως δύο ημερών. Οι ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν πρέπει να παίρνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις αποφυγής προσβολής από τον κορωνοϊό πριν τον προγραμματισμό μη επειγουσών επεμβάσεων καθώς ο εμβολιασμός δεν εξασφαλίζει ανοσία πριν την παρέλευση 4 εβδομάδων. Τονίζεται ότι η λήψη γενικής αναισθησίας και το είδος της χειρουργικής επέμβασης δεν επηρεάζονται από τον εμβολιασμό.

Ποιο εμβόλιο να κάνω;

Τόσο το εμβόλιο της Pfizer όσο και της Moderna αποτελούν mRNA εμβόλια και δεν περιέχουν τμήματα ή αδρανοποιημένους κορωνοϊούς. Έχουν εγκριθεί για έκτακτη χρήση από Διεθνείς Οργανισμούς και έχουν και τα δύο παρόμοια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή, αυτά είναι τα μόνα εγκεκριμένα εμβόλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας. Η επιλογή του τύπου του εμβολίου γίνεται από τις υγειονομικές αρχές με βάση τη διαθεσιμότητά τους.

Είναι ασφαλές το εμβόλιο;

Η ασφάλεια των εμβολίων έχει ελεγχθεί αυστηρά μέσω κλινικών δοκιμών και με ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα γνωστά και πιθανά οφέλη των εμβολίων υπερτερούν κατά πολύ των γνωστών και πιθανών βλαβών από τη μόλυνση με SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί τον COVID-19.

Το εμβόλιο θα επηρεάσει τη θεραπεία του καρκίνου μου;

Όχι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπεία του καρκίνου σας.

Μπορεί το εμβόλιο να αλληλοεπιδράσει με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα;

Δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη αλλά ακόμη συγκεντρώνονται στοιχεία ώστε να είμαστε βέβαιοι. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ανησυχητικές αναφορές για κανένα από τα εμβόλια.

Εάν δεν κάνω εμβόλιο, διατρέχω μεγαλύτερο κίνδυνο;

Ναι, διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης COVID-19 από κάποιον που έχει εμβολιαστεί. Ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου ή τις θεραπείες στις οποίες υποβάλλεστε, ενδέχεται επίσης να διατρέχετε κίνδυνο για μια πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας και σοβαρότερες επιπλοκές λόγω της ανοσοκαταστολής.

Εάν εμβολιαστώ, σταματώ να φορώ μάσκα;

Όχι, τα μέτρα ατομικής προστασίας και αποστασιοποίησης θα τα κρατήσουμε και μετά τον εμβολιασμό και μέχρις ότου λήξει η πανδημία, για την προστασία τόσο τη δική μας όσο και των συνανθρώπων μας. Η χρήση της μάσκας, η διατήρηση αποστάσεων και η υγιεινή των χεριών πρέπει αυστηρά να συνεχιστούν για μακρά χρονική περίοδο σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

 

ΠΗΓΕΣ

1.         COVID-19 vaccine and patients with cancer. ASCO, December 2020.

2.         Statements for vaccination against COVID-19 in patients with cancer. ESMO, December 2020.

3.         COVID-19 Vaccines and Cancer Patients: 4 Things to Know – Medscape – December 18, 2020.

4.         Guidance for surgeons and surgical teams managing vaccinated patients from the Surgical Royal Colleges of the United Kingdom, December 24, 2020

 

Διαβάστε τις Θέσεις  της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας για τον εμβολιασμό των ογκολογικών ασθενών έναντι της Covid-19 στην ιστοσελίδα της


Ομάδα επιστημόνων από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας επιμελήθηκε
Οδηγίες αντιμετώπισης ασθενών με Kακοήθειες συμπαγών οργάνων ή Aιματολογικές κακοήθειες και COVID-19

Συντακτική ομάδα επιστημόνων
– Καθηγητής Μελέτιος Α. Κ. Δημόπουλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Συντονιστής
– Δρ. Ιωάννης Μπουκοβίνας, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
– Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
– Μαρία Παγώνη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Αγγελάκη, Γενική Γραμματέας της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
– Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Τσιριγώτης, Μέλος ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020


 

Στις 10 Απριλίου 2020, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τις Θέσεις της για την Ογκολογική Χειρουργική εν μέσω πανδημίας.

Διαβάστε αναλυτικά τις Θέσεις ΕΕΧΟ για την Ογκολογική Χειρουργική εν μέσω πανδημίας


Έκκληση από την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν ογκολογικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επιδημίας δεν μπορούν να στερηθούν καμία από τις κύριες θεραπείες, μία από τις οποίες είναι η ακτινοθεραπεία, αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) και Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Ογκολογικού Τμήματος του νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γιώργος Πισσάκας. Διαβάστε όλο το άρθρο παρέμβαση


Αποφεύγουμε συγκεντρώσεις
Μένουμε σπίτι
Πλένουμε συχνά τα χέρια
Βήχουμε & φταρνιζόμαστε με προφύλαξη
Φοράμε μάσκα στις συγκεντρώσεις
Απολυμαίνουμε επιφάνειες
#ΜένουμεΑσφαλείς
#ΣτηρίζουμεΤουςΟγκολογικούςΑσθενείς