Εμπιστευτείτε τους θεράποντες ιατρούς σας

Ο κύριος στόχος των θεραπόντων ιατρών είναι να είστε ασφαλείς και να υπάρχει εγγύηση υψηλής ποιότητας φροντίδα για εσάς.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορούν να ληφθούν μέτρα από τους ιατρούς και το ογκολογικό κέντρο με στόχο τη μείωση των επισκέψεων ασθενών που πάσχουν από καρκίνο στο νοσοκομείο.

Αυτό στηρίζεται:

1. στην εμπειρία από την Κίνα (όπως από το νοσοκομείο Zhongnan του Πανεπιστημίου της Wuhan στην επαρχία της Hubei) όπου παρατηρήθηκε ότι η επίπτωση κρουσμάτων του COVID-19 ήταν ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ ασθενών με καρκίνο. Τα ποσοστά ανταπόκρισης καθώς και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών ήταν δυσμενώς επηρεασμένα, καθώς παρατηρήθηκε υψηλότερη πιθανότητα πρώιμου θανάτου εξαιτίας της COVID-19.

2. Στις ελλείψεις προσωπικού που θα μπορούσαν να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του ογκολογικού κέντρου κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 λόγω:
– της τροποποίησης του τρόπου εργασίας των επαγγελματιών υγείας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να αντιμετωπιστεί η πανδημία COVID-19,
– μείωσης του αριθμού των επαγγελματιών υγείας που μπορούν να εργάζονται, εξαιτίας του κινδύνου να τεθούν σε καραντίνα είτε σε αυτο-απομόνωση.

Παρακαλούμε εμπιστευθείτε τις οδηγίες του ιατρού σας καθώς και του ογκολογικού κέντρου για το πώς θα ενεργήσετε. Σε πολλούς ασθενείς ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2 και οι σχετικές επιπλοκές υπερισχύουν του οφέλους από τη χορήγηση θεραπείας ενάντια στον καρκίνο. Οι ιατροί σας μπορούν να σας συστήσουν να μην λάβετε έναν κύκλο ή περισσότερους, είτε να αναβάλλετε τη θεραπεία σας για λίγες εβδομάδες έως ότου ο κίνδυνος προσβολής από τη λοίμωξη γίνει μικρότερος.

Αν έχετε έρθει σε επαφή με διαγνωσμένο κρούσμα COVID-19 και είστε σε καραντίνα, η χημειοθεραπεία πρέπει να αναβληθεί μέχρι να περάσει ο χρόνος επώασης των 14 ημερών.
Στην περίπτωση επιβεβαιωμένης μόλυνσης, η θεραπεία θα αναβληθεί μέχρι να αντιμετωπισθεί η λοίμωξη.

Μέσω της τηλεϊατρικής συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της συνέχισης, είτε της διακοπής της θεραπείας σας και την πιθανότητα αναβολής της για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η πιθανότητα αναβολής της θεραπείας, είτε της αύξησης των μεταξύ των θεραπειών χρονικών διαστημάτων θα πρέπει να αξιολογηθεί σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, βάσει της συνολικής κλινικής εικόνας, των βιολογικών χαρακτηριστικών του καρκίνου καθώς και του πιθανού κινδύνου από σοβαρή λοίμωξη από COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα ήταν ασφαλέστερο και θα μπορούσε να συσταθεί:
– η αναβολή της αξιολόγησης σε τακτική, προληπτική βάση και γενικότερα οι μη επείγουσες επισκέψεις.

– Η αναβολή κι ο επαναπρογραμματισμός χειρουργείων ειδικά σε υψηλού κινδύνου ασθενείς, είτε ηλικιωμένους, είτε με πολλές συνοσηρότητες (ο κίνδυνος επιπλοκών αυξάνεται σε εκείνους που υποβάλλονται σε χειρουργείο εντός ενός μηνός από τη λοίμωξη με COVID-19).
– Να δίνεται προτεραιότητα σε ογκολογικά χειρουργεία σε επείγουσα βάση, είτε για πολύ επιθετικούς καρκίνους (ώστε να αποφευχθεί η αύξηση θνησιμότητας λόγω των κακοηθειών).
– Η αναβολή κι ο επαναπρογραμματισμός χορήγησης επικουρικής χημειοθεραπείας (ειδικά στις περιπτώσεις όπου η διενέργεια του χειρουργείου και της ακτινοθεραπείας είναι υψηλού οφέλους, ενώ το πιθανό όφελος από την επικουρική χημειοθεραπεία είναι χαμηλό, είτε αμφίβολο).
– Να αναβληθεί η χορήγηση φαρμάκων όπως διφωσφονικών (χρησιμοποιούμενα για να μειωθούν τα οστικά συμβάματα σε πολλαπλούν μυέλωμα και συμπαγείς όγκους), η θεραπευτική φλεβοτομή (ή θεραπευτική αιμορραγία) (π.χ. για πολυκυτταραιμία)
– Να εξακολουθήσει η χορήγηση χημειοθεραπειών που το αποτέλεσμα τους είναι σημαντικό για τη επιβίωση των ασθενών.

Η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούν τα ογκολογικά κέντρα

Η έξαρση της COVID-19 θα μπορούσε να επηρεάσει την ομάδα των επαγγελματιών υγείας με συνέπεια να τροποποιηθεί η λειτουργία των ογκολογικών κέντρων. Διαφορετικές προσεγγίσεις ασφαλείας εφαρμόζονται για να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση των ασθενών στην ασθένεια. Οι ομάδες των επαγγελματιών υγείας θα μπορούσαν να ανασυνταχθούν σε διαφορετικές υπηρεσίες επηρεάζοντας τα επίπεδα του προσωπικού σε διάφορα τμήματα και κλινικές. Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι προκαθορισμένες επισκέψεις για εξέταση να χρειασθεί να ακυρωθούν, είτε να αναβληθούν και να ορισθούν μετά από εύλογη χρονική περίοδο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα ογκολογικά τμήματα μπορεί να χρειαστεί να λειτουργήσουν ως τμήματα επειγόντων, οξέων περιστατικών για να υποστηρίξουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Σε αυτές τις ακραίες συνθήκες κι αν λαμβάνετε μία πολύ σημαντική θεραπεία με στόχο το ριζικό αποτέλεσμα και την πλήρη ίαση μπορεί να χρειασθεί να τη συνεχίσετε σε άλλο ογκολογικό κέντρο.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το ογκολογικό κέντρο σας μπορεί να υιοθετήσει διάφορα μέτρα με στόχο να είστε ασφαλείς εσείς και το προσωπικό του. Αυτό μπορεί να τροποποιήσει την εμπειρία που είχατε ως τώρα.

Ακολουθείστε τις οδηγίες, μείνετε ψύχραιμοι κι έχετε εμπιστοσύνη στους θεράποντες ιατρούς και την ογκολογική τους ομάδα που θα σας στηρίξουν!!!
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που εκτιμάτε αυτές τις αλλαγές.

Από του στόματος χημειοθεραπεία: για να μειωθούν οι επισκέψεις στα νοσοκομεία κι όπου μπορεί να εφαρμοσθεί, μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων που θα καλύπτει τους ασθενείς για μεγαλύτερη περίοδο θα μπορούσε να χορηγηθεί. Κλινική αξιολόγηση μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου (tele-heath) θα πρέπει να διενεργείται πριν την έναρξη κάθε κύκλου.

Η χορήγηση της ακτινοθεραπείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Στις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, αναμένεται ότι ασθενείς, επαγγελματίες υγείας κι ο εξοπλισμός ακτινοθεραπείας (μπορεί να μολυνθεί επίσης) θα επηρεασθούν.
Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο που χορηγείται η ακτινοθεραπεία. Οπότε:
● ογκολογικές καταστάσεις όπως η συμπίεση του μυελού, η απόφραξη των αεροφόρων οδών, η αιμορραγία από τον όγκο θα συνεχίζουν να θεραπεύονται σε επείγουσα βάση.
● Σε ασθενείς με τύπους νεοπλασιών που η θεραπεία τους δε μπορεί να καθυστερήσει ή ο στόχος είναι η πλήρη ίαση, είτε ο έλεγχος των σοβαρής βαρύτητας συμπτωμάτων (παρηγορητική) θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα υποκλασματοποίησης της θεραπείας.
● Εξατομίκευση για τους υπόλοιπους ασθενείς, βασισμένη στην κλινική εικόνα, τα βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου και την πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών από COVID-19 λοίμωξη καθώς και την αξιολόγηση από το θεράποντα ιατρό και το ογκολογικό συμβούλιο.
● Σε επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 είτε σε πολύ ύποπτα περιστατικά, η πιθανότητα έναρξης, συνέχισης, καθυστέρησης ή αναβολής της χορήγησης της ακτινοθεραπείας θα εξατομικεύεται από το θεράποντα ιατρό και το ογκολογικό συμβούλιο βασιζόμενη στην κλινική εικόνα και τα βιολογικά χαρακτηριστικά του όγκου.
● Αν κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρουσιάσετε συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον ιατρό σας και την ομάδα του, καθώς οι αξιολογήσεις σε εβδομαδιαία βάση θα διενεργούνται μόνο αν ο ασθενής το χρειάζεται, είτε λόγω εμφάνισης συμπτωμάτων.
● Σε συμπτωματικούς ασθενείς ή σε επιβεβαιωμένα κρούσματα με COVID-19 είναι υποχρεωτικό να φορούν χειρουργικές μάσκες και γάντια πριν την προσέλευσή τους στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα.

Τηλεφωνική αξιολόγηση, δίχως να χρειαστεί να προσέλθετε στο ογκολογικό κέντρο συστήνεται αν:
– έχετε πυρετό υψηλότερο των 38oC, πονόλαιμο και ρινική καταρροή,
– έχετε έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή αναμένεται το αποτέλεσμα της εξέτασης του για πιθανή μόλυνση.

Να θυμάστε ότι ασθενείς που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία με σύγχρονη χημειοθεραπεία, ακτινοβολία έπειτα από τη χορήγηση χημειοθεραπείας, καθώς κι ασθενείς που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, είτε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα (πολλαπλούν μυέλωμα, λέμφωμα) είναι σε υψηλότερο κίνδυνο λοίμωξης σε σύγκριση με τους ασθενείς που θα λάβουν αποκλειστικά ακτινοθεραπεία. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπ΄όψη για τον καθορισμό του θεραπευτικού πλάνου.

Ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες

Το επίπεδο της ανοσοκαταστολής είναι ιδιαίτερα υψηλό σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες καθώς και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού.

Η προσωπική υγιεινή, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και η κοινωνική απομόνωση είναι πολύ σημαντικά μέτρα για να μειωθεί η έκθεση στο λοιμογόνο παράγοντα.
● Ασθενείς σε πρόγραμμα παρακολούθησης σε τακτική βάση θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι και οι επισκέψεις τους να αναβληθούν, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσής τους στην κοινότητα.
● Λόγω της παρατεταμένης και βαθιάς ανοσοκαταστολής, μη επείγουσες μεταμοσχεύσεις δε μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας (η απόφαση πρέπει να εξατομικεύεται βασιζόμενη στον κίνδυνο και το όφελος για τον ασθενή).

Οι θεράποντες ιατροί σας θα αποφασίσουν το καλύτερο για εσάς! Ρωτήστε τους τί είναι το καλύτερο για εσάς! Μείνετε ασφαλείς!

Μην διακόπτετε τη θεραπεία σας όταν σας υποδεικνύεται από τους ιατρούς σας. Ο φόβος λοίμωξης από τον κορωναϊό δεν πρέπει να παρεμβάλλεται στη μάχη ενάντια στην προ υπάρχουσα κακοήθη ασθένεια.

Σημαντικές πληροφορίες

● Αν εκκρεμεί εξέταση σε τακτική βάση για την έγκαιρη διάγνωση (screening) καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονος είτε του τραχήλου της μήτρας αναβάλλετέ το για το εγγύς μέλλον.
● Μη επείγουσες αξιολογήσεις (follow-up) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς θα μπορούσαν να διενεργηθούν τηλεφωνικά, είτε μέσω του διαδικτύου (tele-health).
⮚ Όταν οι περιορισμοί καταργηθούν οι εξετάσεις έγκαιρης διάγνωσης καθώς και οι επισκέψεις σε τακτική βάση θα πρέπει να προγραμματισθούν εκ νέου.
● Μη συγχέετε τη συμπτωματολογία για τη λοίμωξη με τις επισκέψεις και τις εξετάσεις για τον καρκίνο που διενεργούνται σε τακτική βάση.
● Αν έχετε συμπτώματα που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον καρκίνο, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για να αποφασισθεί η καλύτερη αντιμετώπιση.

Εργαλεία επικοινωνίας:
Σημείωση: η «επικοινωνία» και η «εμπιστοσύνη» είναι βασικές αρχές ώστε να αποφασισθεί ο καλύτερος αλγόριθμος ενεργειών για εσάς, μέσω του καλύτερου τρόπου διαδραστικότητας με το ιατρικό κέντρο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε με ποιόν και πώς θα επικοινωνήσετε με τους θεράποντες ιατρούς και την ομάδα τους ώστε να αποφασισθεί τί χρειάζεται να διενεργηθεί περαιτέρω. (Αριθμοί τηλεφώνου, fax, emails, διαδικτυακές πλατφόρμες του ιατρικού κέντρου, κ.α.).

Προστασία των ασθενών από το διαδίκτυο

Λόγω των έκτακτων μέτρων, όπως «μείνετε στο σπίτι» και «μην συγχρωτίζεστε», μπορεί πιθανώς να μένετε πολύ ώρα στην οικία σας περιηγούμενοι στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι ότι παραπλανητικές πληροφορίες μπορεί να διαδίδονται μέσω του διαδικτύου καθώς και κοινωνικών δικτύων (facebook, instagram, Blog, twitter κ.α.). Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο να αξιολογείτε πληροφορίες από μη έγκυρες και ασφαλείς πηγές δίχως την κατάλληλη καθοδήγηση από τους ιατρούς σας.

Για να βρείτε ασφαλείς κι έγκυρες πληροφορίες και οδηγίες για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο σχετικά με την πανδημία COVID-19, οι ασθενείς πρέπει να προτιμούν έγκυρους ιστοτόπους μέσω διαδικτύου και αντίστοιχες τηλεφωνικές γραμμές (αν υπάρχουν διαθέσιμες) ειδικά από το ιατρικό τους κέντρο, είτε από κρατικές υπηρεσίες, είτε από τις επιστημονικές ενώσεις επαγγελματιών υγείας για τον καρκίνο.

Αξιολόγηση μέσω τηλεφώνου είτε διαδικτύου (Tele-health), προστασία του προσωπικού και του νοσοκομείου
Έχουμε την ευθύνη να συνεισφέρουμε στην ασφάλεια όχι μόνο των ασθενών με καρκίνο, αλλά και των επαγγελματιών υγείας και των νοσοκομείων, με στόχο να διασφαλίσουμε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς μας είτε πάσχουν από καρκίνο, είτε όχι.
Η επιβράδυνση καθώς και η εξάλειψη του κύματος της εξάπλωσης της πανδημίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο ώστε να προστατευθεί το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι υποδομές της υγείας.

Προηγούμενο Άρθρο
Επόμενο Άρθρο