Διαθεσιμότητα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

ΟΠΕΚΑ – Πληροφορίες – Επιδόματα για άτομα με αναπηρία

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στην σελίδα του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν οδηγίες από την Ενιαία Αρχή Απονομής Επιδομάτων σχετικά με τις διαδικασίες υποβολή για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής....
Διαθεσιμότητα ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

ΆΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΆΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 και με στόχο την προστασία του πληθυσμού, μέσω του περιορισμού των μετακινήσεών του, έχει σχεδιασθεί, υλοποιηθεί και τεθεί σε παραγωγική λειτουργία διαδικασία έκδοσης...