Κατεβάστε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 Μαΐου 2020

Πληροφορίες:

Καίτη Αποστολίδου

Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6932449000

Kathi.apostolidis@ellok.org

Γεώργιος Καπετανάκης

Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ.

Τηλ. 6944608385

George.kapetanakis@ellok.org

Με επιστολή προς το Υπουργείο Υγείαςⁱ, ανέλαβε η Ελληνική Πλατφόρμα διαλόγου “All.Can Greece, να αναδείξει την μεγάλη ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από την πολιτεία που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει εμπράκτως ότι οι ογκολογικοί ασθενείς είναι ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω της ασθένειας, των πιθανών συνοσηροτήτων και των επιπτώσεων της θεραπείας, γεγονός που καθιστά επείγουσα προτεραιότητα τη λήψη αυξημένων μέτρων για την προστασία τους. Ως αποτέλεσμα της γενικής τους κατάστασης, οι ασθενείς με καρκίνο είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο λοίμωξης covid-19 και ανάπτυξης σοβαρών συμπτωμάτων που επιβάλλουν εισαγωγή στο νοσοκομείο, και αντιμετώπιση σε ΜΕΘ.

Πρόσφατα δημοσιευθείσα μελέτηⁱⁱ σε ασθενείς με covid-19 στην Ιταλία έδειξε ότι ποσοστό 10-20% των θανάτων από covid-19 αφορά ασθενείς με καρκίνο άνω των 65 ετών. Μόλις δημοσιευθείσα μελέτηⁱⁱⁱ του Ιnstitute of Health Informatics του University College London αναφέρει ότι η μοντελοποίηση των επιπτώσεων των καθυστερήσεων της διάγνωσης και έναρξης θεραπείας του καρκίνου, λόγω της πανδημίας Covid-19, έδειξε στην Αγγλία και τη Β. Ιρλανδία, βάσει νοσοκομειακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μείωση της προσέλευσης για χημειοθεραπεία κατά 60% καθώς και μείωση κατά 76% των παραπομπών για έναρξη θεραπείας νεοδιαγνωσμένων καρκίνων αρχικού σταδίου.

Γνωρίζοντας τους κινδύνους αυτούς, στόχος μας είναι η προστασία της υγείας τους, η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης όλων υφισταμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που προέκυψαν από τον αναγκαίο μετασχηματισμό δομών του συστήματος υγείας και η διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης, ασφάλειας και φροντίδας, που λαμβάνουν οι ασθενείς με καρκίνο, εν μέσω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται λόγω της πανδημίας covid-19. Τα μέλη της Αll.Can Greece συνεργάζονται για την βελτίωση των εκβάσεων των ασθενών με οδηγό όσα είναι σημαντικά για τους ίδιους τους ασθενείς, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων του Συστήματος Υγείας και την καταπολέμηση των ανεπαρκειών όπου αυτές εντοπίζονται.

Συγχαίρουμε την Επιστημονική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας αλλά και όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη του συστήματος υγείας, για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα μας, και θέλουμε να υποστηρίξουμε το έργο της στον τομέα μας.

Συγκεκριμένα τα αιτήματα της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can Greece είναι τα εξής:

  • Επέκταση της Άυλης Συνταγογράφησης με την ένταξη των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις σε αυτή.
  • Σε συνέχεια της από 27 Μαρτίου υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), προτείνεται η ένταξη όλων των από του στόματος ογκολογικών θεραπειών ΦΥΚ, που εγκρίνονται μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) του ΕΟΠΥΥ και παράλληλα η επιτάχυνση της ένταξης όλων των φαρμακείων στο πρόγραμμα διάθεσης ΦΥΚ, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προστατεύοντας έτσι τους ασθενείς με καρκίνο και τη δημόσια υγεία.
  • Κανονική διεξαγωγή προγραμματισμένων ογκολογικών χειρουργείων.
  • Όσον αφορά στην ακτινοθεραπεία τα ραντεβού είναι πιο αραιά για την αποφυγή του συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ασθενών γεγονός που οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες αναμονές. Σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς «θεωρητικά» έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται στα ιδιωτικά κέντρα, με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος (ΦΕΚ Β’ 2408/31-08-2012). Εν τούτοις, επειδή αυτό δεν τηρείται πολλοί ασθενείς στερούνται αυτής της δυνατότητας γιατί δεν μπορούν να καλύψουν το ποσόν που τους ζητείται. Χρέος της πολιτείας είναι να παρέμβει και να απαιτήσει την εφαρμογή του νόμου. Επίσης η άμεση επέκταση της ολοήμερης λειτουργίας των τμημάτων ακτινοθεραπείας, όπου αυτό ακόμα δεν υλοποιείται, θα συντελούσε στη μείωσση των μεγάλων χρόνων αναμονής.
  • Χρειάζεται η πολιτεία να φροντίσει ώστε οι ασθενείς που ταξιδεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα για θεραπεία ή για αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις να έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας στο τόπο θεραπείας ή να υπάρξει λύση για τη διαμονή τους.
  • Οι ογκολογικοί νοσηλευτές να μην μετακινούνται για σύντομο χρονικό διάστημα σε άλλα τμήματα και προτείνουμε οι ογκολογικοί ασθενείς να φροντίζονται αποκλειστικά από νοσηλευτές, που δεν φροντίζουν ασθενείς με υποψία ή επιβεβαιωμένες λοιμώξεις του CΟVID-19.
  • Ζητούμε οι ειδικοί – ειδικευόμενοι παθολογικής ογκολογίας ή/και άλλων ογκολογικών ειδικοτήτων να μην μετακινούνται σε μονάδες COVID-19 και οι ασθενείς με καρκίνο να παρακολουθούνται αποκλειστικά από γιατρούς που δεν έχουν επαφή με μονάδες COVID-19.
  • Τα ογκολογικά τμήματα είναι σκόπιμο, για την αποφυγή συγχρωτισμού, να διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο, ασανσέρ.
  • Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης ζήτησης υπηρεσιών ογκολογικής περίθαλψης τους επόμενους μήνες, μετά την κατάργηση των περιοριστικών μέτρων, θεωρούμε πολύ σημαντικό η πολιτεία να έχει προβλέψει την εξασφάλιση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων για το τελευταίο τετράμηνο του έτους, κατά το οποίο εμφανίζονται συνήθως προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων λόγω εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Tα μέλη της All.Can Greece παρακολουθούν εκ του συνεγγύς τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας, στην Ευρώπη και διεθνώς μέσω των Ευρωπαϊκών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν, και η All.Can Greece θα συμμετέχει ενεργά στη δημόσια συζήτηση για την υγεία και κατά περίπτωση, θα υποβάλλει προτάσεις στους αρμόδιους φορείς.

Το δελτίο τύπου υπογράφουν εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή της All.Can Greece:

EAE – Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
EEAO – Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
ΕΕΧΟ – Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας
ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
ΕΕΠΑ – Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής
ΕΟΠΕ – Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
ΕΣΝΕ/ΤΟΝ – Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας
Εργαστήριο Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικών της Υγείας – ΕΚΠΑ
ΟΝΕΟ – Ομάδα Νέων Ογκολόγων της ΕΟΠΕ
Amgen Hellas Ltd.
Bristol-Myers Squibb S.A.
MSD Greece
—————————————————————————————————————————

Σχετικά με την All.Can

Η All.Can είναι μια διεθνής πλατφόρμα διαλόγου που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2017 με σκοπό να προωθήσει αλλαγές στην ογκολογική φροντίδα. Η κεντρική ιδέα αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη ορθής χρήσης πόρων, που συναντάται στα συστήματα υγείας, με την υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων, που θα έχουν ως τελικό στόχο, την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς βάσει όσων αξιολογούν ως σημαντικά οι ίδιοι. Στόχος η διαμόρφωση προτάσεων που θα δώσουν λύση σε προβλήματα που είναι σημαντικά για τους ασθενείς, μέσω της ορθότερης κατανομής των διαθέσιμων πόρων και της εξαλειψης τών ανεπαρκειών του συστήματος υγείας

H All.Can Greece, είναι η Εθνική Πλατφόρμα της Ελλάδας, η οποία μαζί με τις άλλες 14 εθνικές πλατφόρμες συμμετέχει στην οικογένεια της All.Can intl. Η Ελληνική Πλατφόρμα δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2019 και σε αυτή συμμετέχουν όλες οι κεντρικές Επιστημονικές Ογκολογικές Ιατρικές Εταιρείες, οι Ογκολογικοί Νοσηλευτές, η ΕΛΛΟΚ, τα τμήματα οικονομικών της Υγείας ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο ιδιωτικός τομέας της βιομηχανίας φαρμάκων (AMGEN, BMS, MSD) και ως knowledge partner η εταιρεία IQVIA. Τη γραμματεία της All.Can Greece υποστηρίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ. 

Πληροφορίες: All.Can Secretariat 210 – 72.10.335 & all-can.secretariat@ellok.org


ⁱΕπιστολή Αll.Can Greece πρός το Υπουργείο Υγείας https://bit.ly/2Yve9vc
ⁱⁱOnder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA. Published online March 23, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4683
ⁱⁱⁱAlvina G. Lai, Ph.D., Laura Pasea, Ph.D., Amitava Banerjee, DPhil., Spiros Denaxas, Ph.D., Michail Katsoulis, Ph.D., Wai Hoong Chang, MSc., Bryan Williams, Ph.D., Deenan Pillay, Ph.D., Mahdad Noursadeghi, Ph.D., David Linch, FMedSci, Derralynn Hughes, FRCPath, Martin D. Forster, Ph.D., Clare Turnbull, Ph.D., Natalie K. Fitzpatrick, MSc, Kathryn Boyd, MD, Graham R. Foster, Ph.D., DATA-CAN, Matt Cooper, Ph.D., Monica Jones, PGDip, Kathy Pritchard-Jones, FMedSci, Richard Sullivan, Ph.D., Geoff Hall, Ph.D., Charlie Davie, FRCP, Mark Lawler, Ph.D., and Harry Hemingway, FMedSci Estimating excess mortality in people with cancer and multimorbidity in the COVID-19 emergency April 2020 (preprint) DOI: 10.13140/RG.2.2.34254.82242